Sydsvenska 7-manna (2012-04-05) Sydsvenska 7-manna (2012-04-05)